HOT HOT HOT !!!

Nhắn tin từ bây giờ để nhận kết quả điểm thi tuyển sinh lớp 10 Đại Học Khoa Học Huế 2014 nhé

Cú pháp : DHKH10<khoảng trắng><SBD> gửi 1900 545 540. Tin nhắn chỉ : 500đ thôi !!!  HOT HOT HOT !!!  2874821285 HOT HOT HOT !!!  3472156054