Hai diễn viên gặp nhau, sau khi vở kịch kết thúc, một người than phiền:
- Chưa bao giờ tôi diễn lại bắt gặp cảnh huýt sáo phản đối của khán giả như thế này!
- Hẳn nhiên rồi! Làm sao họ có thể làm thế khi họ đang ... ngáp!