Lạ Quá
A: "Người Âu Châu uống rượu với những cung cách mâu thuẫn kinh khủng".
B: "Tại sao lại nói thế?"
A: "Xem này, họ uống rượu nóng như loại uých-ky lâu năm, nhưng khi uống lại thêm đá vào làm cho nó nhạt đi rồi vắt chanh làm chữa, thêm đường vào cho hóa ngọt. Họ giơ rượu lên chúc mừng sức khỏe của anh nhưng họ lại dốc rượu vào miệng của họ".