Sông hương lung linh

Một vài tấm ảnh về huế 33031675.3197ba

Một góc thành nội

Một vài tấm ảnh về huế 33037332.30091e

Nhà hàng soi bóng xuống sông hương

Một vài tấm ảnh về huế 33037188.117283

Một buổi nhã nhạc trên sông hương

Một vài tấm ảnh về huế 33037415.68bfd4

Chuẩn bị đèn để thả trên sông


Một vài tấm ảnh về huế 33037413.d0eb94


vote cho huế